Piątek, 19 grudnia 2014 r. Gabrieli, Dariusza i Eleonory
Wizyt na stronie: 236918 Wczoraj: 218 Dzisiaj: 22 Online: 2
Brak zainstalowanego Flash Playera!

Pobierz Adobe Flash Player

Aktualności
Strona:  1 2 3
ZAPROSZENIE NA SESJĘ NADZWYCZAJNĄ
Zamieszczono: 2014-12-16 16:19:16

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 594 z poźn. zm.) zwołuję na dzień 17 grudnia 2014 r. (środa) na godz. 8:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, III w bieżącej kadencji nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

pdf.png zaproszenie.pdf


VII KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W MODLIBORZYCACH
Zamieszczono: 2014-12-12 15:07:21

W wyniku wyborów samorządowych, które odbyły się 16 listopada 2014 roku, radnymi Rady Miejskiej w Modliborzycach zostali:

1. Chorębała Waldemar - Dąbie

2. Fiut Ryszard - Kolonia Zamek

3. Gębala Adam - Wierzchowiska Pierwsze

4. Golec Urszula - Stojeszyn Kolonia

5. Kamińska Elżbieta - Węgliska

6. Kapusta Marcin - Stojeszyn Drugi

7. Kuźnicki Michał - Wierzchowiska Pierwsze

8. Machulak Władysław - Modliborzyce

9. Nosal Sławomir - Stojeszyn Pierwszy

10. Parcheta Zbigniew - Słupie

11. Piotrowski Andrzej - Gwizdów

12. Rogoża Piotr - Modliborzyce

13. Tes Wiesław - Wolica Pierwsza

14. Wieleba Mariusz - Modliborzyce

15. Wielgus Józef - Wierzchowiska Drugie

7_kadencja52_Na_g____wn___szeroko_____W530Q72.jpg


MODLIBORZYCE STUDIA Z DZIEJÓW MIEJSCOWOŚCI I GMINY
Zamieszczono: 2014-12-11 12:12:40

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Zamieszczono: 2014-12-11 10:01:43

Wyniki II tury wyborów Burmistrza Modliborzyc
Zamieszczono: 2014-12-02 07:44:46

PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MODLIBORZYCE
Zamieszczono: 2014-11-26 14:50:11

Burmistrz Modliborzyc ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Modliborzyce, dla której jest założona księga wieczysta ZA 1J/00012041/9 w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju - IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Janowie Lubelskim, oznaczoej działką nr 102/4 o pow. 0,08 ha. Nieruchomość ta położona jest na obrzeżu wsi Pasieka ... 

pdf.pngogłoszenie.pdf


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego
Zamieszczono: 2014-11-25 10:42:16

Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Modliborzycach
Zamieszczono: 2014-11-25 09:33:43

Burmistrz Modliborzyc u Prezydenta RP
Zamieszczono: 2014-11-24 13:25:34

prezydent_na_str_g____wna_Na_g____wn___szeroko_____W530Q72.jpg

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz docenili działania na rzecz społeczności lokalnej zapraszając Burmistrza Modliborzyc - Witolda Kowalika oraz Kierownika GOPS - Bożenę Skowrońską na uroczyste spotkanie w Pałacu Prezydenckim z okazji “25 lat pomocy społecznej w Wolnej Polsce”.

Gmina Modliborzyce została zauważona i doceniona a wyrazem tego jest list gratulacyjny za innowacyjne działania na rzecz mieszkańców oraz skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na podnoszenie jakości usług w regionie. Podkreślenia wymaga fakt, że w Pałacu Prezydenckim takie spotkania odbywają się niezmiernie rzadko, a nagród i wyróżnień było tylko 24 w skali całego kraju.

galeria.jpg GALERIA


96. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ
Zamieszczono: 2014-11-14 09:23:40


„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie
zasługuje na szacunek teraźniejszości 
i nie ma prawa do przyszłości.”

Marszałek Józef Piłsudski 

 Data 11 listopada jest szczególnie wymownym symbolem w historii naszego narodu. Narodu,  który ponad wszystkie wartości umiłował wolność i prawo stanowienia o swoim losie. Przypomina ona wszystkim Polakom, w kraju i poza jego granicami, że po 123 latach zaborów Polska odzyskała swoją suwerenność.  

We wtorek, 11 listopada 2014 roku, odbyły się gminne uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości. Obchody 96. rocznicy rozpoczęły się przemarszem przedstawicieli władz samorządowych, delegacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, jednostek organizacyjny gminy, szkół i organizacji oraz mieszkańców spod Urzędu Miejskiego w Modliborzycach do kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, gdzie o godz. 10.00 ksiądz proboszcz Marek Danek odprawił mszę w intencji Ojczyzny. 

Po Eucharystii wszyscy zebrani udali się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożyły kwiaty.  Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach, wygłaszając okolicznościowe przemówienie. 

Tradycyjnie uroczystości te uświetniła orkiestra dęta, działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury.

Po zakończeniu oficjalnej części obchodów, na rynku w Modliborzycach, mieszkańcy oraz delegacje udali się do GOK-u, gdzie obejrzeli akademię patriotyczną przygotowaną przez młodzież z Zespołu Szkół w Modliborzycach. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do godnego uczczenia tegorocznych obchodów Święta Niepodległości, a przede wszystkim mieszkańcom naszej gminy za liczne przybycie.   


Organizatorzy

Swieto_niepodl_218_Resizer_200Q72.jpg Galeria Zdjęć


Nabór wniosków na usuwanie azbestu
Zamieszczono: 2014-10-22 14:25:51

AZBEST_Na_glowna.jpg

INFORMACJA
Zamieszczono: 2014-09-17 13:17:54

MS_RP.jpg

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ

PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ !

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróc się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl  w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl 


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Modliborzyce
Zamieszczono: 2014-09-09 14:23:51

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Modliborzyce.

pdf.png wykaz nieruchomości.pdf


FESTIWAL PRODUKTU LOKALNEGO 2014 - FOTO RELACJA
Zamieszczono: 2014-09-03 10:28:26

festiwal_galeria.jpg
50 lecie pożycia małżeńskiego
Zamieszczono: 2014-08-13 12:06:57

50_Lat_129_Resizer_200Q72.jpgW dniu 6 sierpnia 2014 roku w sali GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Modliborzycach odbyła się uroczystość wręczenia MEDALI  ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE  dla 33 par z terenu tutejszej gminy. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Medale te, to specjalne odznaczenia przyznawane przez Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego, doceniające zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny.
Strona:  1 2 3
© 2009 Urząd Gminy Modliborzyce
Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, tel.: 015 8715 079, fax: 015 8717 102, e-mail: sekretariat@modliborzyce.pl