Sobota, 2 sierpnia 2014 r. Kariny, Gustawa i Euzebiusza
Wizyt na stronie: 208480 Wczoraj: 159 Dzisiaj: 41 Online: 3
Brak zainstalowanego Flash Playera!

Pobierz Adobe Flash Player

Aktualności
Biznes Start przedłużony termin rekrutacji 29.07.2014r - 01.08.2014r
Zamieszczono: 2014-07-29 09:34:11

Biznes_Start_Na_g____wn___szeroko_____W530Q72.jpg
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca Afrykańskiego pomoru świń
Zamieszczono: 2014-07-25 13:58:01

Statystyczny Atlas Województwa Lubelskiego 2012
Zamieszczono: 2014-07-25 11:31:37

atlas_statystyczny_Na_g____wn___szeroko_____W530Q72.jpg

Przypomnienie zapłaty
Zamieszczono: 2014-07-25 10:30:26

Termin zapłaty za odbiór odpadów komunalnych

     Przypominamy, że 31 lipca 2014r. upływa termin opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej gminy za III kwartał 2014r.

     Prosimy o terminowe regulowanie należności z tytułu tej opłaty, celem uniknięcia odsetek za zwłokę oraz kosztów postępowania egzekucyjnego.
     Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej Oddział w Modliborzycach
Nr 04 8717 1123 2010 1000 2118 0033

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami

Opłata za 1 osobę

przy segregacji odpadów

bez segregacji odpadów

Kwota za kwartał

15,00 zł

30,00 zł


Ważne dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego
Zamieszczono: 2014-07-23 13:02:38

Ważne dla osób ubiegających się o przyznanie zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie    rolnym - warunkiem przyznania prawa do w/w zasiłków.

Obowiązujące od 15 maja 2014 r. przepisy warunkują przyznanie rolnikom, ich małżonkom i domownikom, prawa do: 

zasiłku dla opiekuna,
specjalnego zasiłku opiekuńczego,

świadczenia pielęgnacyjnego, 

od złożenia we właściwym urzędzie gminy m.in. oświadczenia:
w przypadku rolników - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
w przypadku małżonków rolników lub domowników - o zaprzestaniu prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego lub wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.


MAMMOGRAFIA
Zamieszczono: 2014-07-22 10:15:24