Czwartek, 28 maja 2015 r. Jaromira, Justa i Justyny
Wizyt na stronie: 266544 Wczoraj: 183 Dzisiaj: 26 Online: 1
Brak zainstalowanego Flash Playera!

Pobierz Adobe Flash Player

Uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych
Uroczystość odsłonięcia tablic pamiątkowych - publikacja archiwalna drukuj

Zdjęcia z uroczystości odsłonięcia tablic:

  • Stefana Roweckiego ps. "Grot"
  • z nazwiskami osób poległych i zamordowanych przez niemieckiego   okupanta w czasie II wojny światowej na terenie gminy Modliborzyce

która odbyła się w dniu 8 września 2009r. w Modliborzycach

Mimo upływu lat - pamięć wciąż żywa.

70 lat temu oddziały niemieckie, zdradziecko, bez wypowiedzenia wojny zaatakowały nasz kraj. Rozpoczęła się największa i najokrutniejsza w dziejach wojna. We wrześniu 1939 roku Modliborzyce zostały 2 - krotnie zbombardowane, spadło wiele bomb. Wybuchł pożar, skutkiem którego spaliło się dużo domów zwłaszcza w centrum Modliborzyc. Spłonęła także plebania, zabudowania gospodarcze, wikariat i organistówka wraz z kancelarią parafialną. W wyniku bombardowania zniszczeniu uległy mury świątyni oraz wypadła część okien. W ogrodzie plebańskim znajdowało się wielu rannych i zabitych żołnierzy, którzy zatrzymali się tam na postój. Trzy tygodnie później kolumna rozbrojonych polskich żołnierzy wziętych do niewoli prowadzona przez hitlerowskich oprawców wpędzona została na plac kościelny. Wycieńczeni polscy jeńcy chociaż na jedną noc znaleźli schronienie w modliborskim kościele. W okresie wojny wielu mieszkańców gminy zostało aresztowanych, przeszli gehennę Zamku Lubelskiego, wywózki do obozów i masowe egzekucje. Wielu z nich nie powróciło do swej rodzinnej ziemi, a prochy ich są rozsiane po całym świecie. Aby upamiętnić ofiary wojny - 8 września odbyły się uroczystości z udziałem: Kompanii Honorowej I Dywizji Zmechanizowanej Wojska Polskiego w Legionowie, pod dowództwem płk Marka Nóżki, którą wyznaczył Szef Sztabu Dowódcy Wojsk Lądowych - gen. dyw. Edward Gruszka, przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie, który reprezentowali: bratanica gen. Stefana Roweckiego „Grota” –  prof. dr hab. Krystyna Rowecka-Trzebicka, prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska oraz por. Stanisław Tomasiak, prezes Koła ŚZŻAK w Janowie Lub., kombatantów II wojny światowej, rodziny gen. Stefana Roweckiego – „Grota”, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy, orkiestry dętej, przedstawicieli starostwa powiatowego w Janowie Lub. - Grzegorza Pyrzyny i Grzegorza Krzysztonia, władz samorządowych, delegacji szkół, zakładów pracy, młodzieży, zaproszonych gości oraz mieszkańców.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika, którą  w intencji ofiar wojny odprawili: ks. dziekan Czesław Bednarz, ks. prałat ppłk Aleksander Baca i ks. Adam  Kamiński. W wygłoszonej homilii ks. ppłk Aleksander Baca powiedział „W kampanii wrześniowej przez Modliborzyce przechodziła Warszawska Brygada Pancerno-Motorowa pod dowództwem płk Stefana Roweckiego. W Modliborzycach pozostał dywizjon rozpoznawczy mjr Kułakowskiego, który przejąć miał cofającą się grupę ppłk A. Sikorskiego…”. Przybliżył także postać gen. Roweckiego „Grota”,  problem tworzenia i działalności Armii Krajowej. Wspomniał również o prześladowaniach akowców przez komunistyczną władzę w okresie PRL-u. Ks. prałat wyraził także zadowolenie, że jeszcze możemy uczestniczyć w takich aktach powrotu do pamięci, odwoływania się do historii okupacji - która dla uczestników tamtych wydarzeń jest przypomnieniem o trudnych dniach, a dla młodszego pokolenia refleksją na temat działalności naszych dziadków, rodziców i jednocześnie wspaniałą lekcją historii patriotyzmu i poświęcenia. Do młodzieży skierował słowa o zachowanie pamięci i branie wzorów z tych, którzy swe życie oddali w obronie Ojczyzny.  Podziękował wszystkim przybyłym na uroczystość poświęconą ludziom,  podejmującym działalność, tworząc podziemne państwo, a szczególnie organizatorom tej uroczystości. Słowa podziękowania skierował także do młodzieży, która się włącza i zaczyna się uczyć naszej wojennej i powojennej historii.

Po zakończonej eucharystii  uczestnicy uroczystości przeszli pod tablicę umieszczoną na frontowej ścianie świątyni, na której widnieje napis:

KU UPAMIĘTNIENIU

SZLAKU BOJOWEGO WARSZAWSKIEJ BRYGADY

PANCERNO – MOTOROWEJ

DĘBLIN, SOLEC, ANNOPOL

MODLIBORZYCE

FRAMPOL, TOMASZÓW LUBELSKI

***

W 70-tą ROCZNICĘ WALK

SKŁADAMY HOŁD

ŻOŁNIERZOM BRYGADY I JEGO DOWÓDCY

PŁK STEFANOWI ROWECKIEMU

PÓŹNIEJSZEMU GEN. „GROTOWI”

KOMENDANTOWI GŁÓWNEMU

ARMII KRAJOWEJ

WRZESIEŃ 2009     RODACY

Głos zabrała bratanica gen. Roweckiego „Grota” – prof. dr hab. Krystyna Rowecka-Trzebicka, członek Światowego Związku AK i komisji ds. Historii oraz Zdzisław Wachtan pseudonim „Halny”, por. z okresu wojny, partyzant Gór Świętokrzyskich, obecnie przewodniczący Światowego Związku AK środowisk kombatanckich, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych, przybliżając zmagania Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej i poziemną działalność AK. Odsłonięcia tablicy dokonali: bratanica gen. Roweckiego „Grota” – prof. dr hab. Krystyna Rowecka-Trzebicka, ks. dziekan Czesław Bednarz i wójt gminy Witold Kowalik. Tablicę poświęcił ks. ppłk Aleksander Baca. Po odsłonięciu tablicy delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

Następnie rozpoczęła się druga część uroczystości na rynku modliborskim. Kompania Honorowa WP, poczty sztandarowe oraz uczestnicy uroczystości, w takt pieśni granych przez orkiestrę dętą, przemaszerowali pod pomnik poświęcony ofiarom wojny. W imieniu organizatorów wójt gminy - Witold Kowalik powitał wszystkich przybyłych na uroczyste odsłonięcie tablic z nazwiskami osób zamordowanych przez niemieckiego okupanta i poległych w II wojnie światowej. W swoim przemówieniu scharakteryzował działania wojenne na terenie naszej gminy i przedstawił gehennę wielu jej mieszkańców. Zaznaczył, że właśnie 8 września - 70 lat temu samoloty niemieckie po raz pierwszy zbombardowały Modliborzyce. Wskutek bombardowań i działań wojennych ucierpiały miejscowości w gminie, spłonęło dużo budynków oraz zginęło wiele osób. Szczególnie brzemienna w skutkach była pacyfikacja wioski Kalenne. Aby uczcić pamięć tych co zginęli, na pomniku  pochodzącym z 1972 roku umieszczono granitowe tablice, na których znajdują się nazwiska 212 mieszkańców gminy, którzy polegli i zostali zamordowani w czasie II wojny światowej.  Na umieszczonej tablicy widnieje memorandum następującej treści:

„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród,

Nie damy pogrześć mowy!

Polski my naród, polski lud,

Królewski szczep piastowy.

Nie damy by nas zniemczył wróg…

- Tak nam dopomóż Bóg!

M. Konopnicka „Rota”

W HOŁDZIE MIESZKAŃCOM GMINY MODLIBORZYCE

POLEGŁYM I ZAMORDOWANYM

PRZEZ NIEMIECKIEGO OKUPANTA

W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Wójt Gminy Modliborzyce, ŚZŻAK k. Janów Lubelski

W 70 rocznicę napaści Niemiec i Rosji Sowieckiej na Polskę

Wrzesień, 2009

Dzisiaj w 70-tą rocznicę napaści Niemiec i Rosji Sowieckiej na Polskę, dzięki inicjatywie władz lokalnych, na Ojczystą Ziemię powróciły nazwiska wielu osób z naszej gminy, którzy walczyli o wolną Polskę i oddali to, co mieli najcenniejszego – swoje życie. Po przemówieniu i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego przez orkiestrę dętą, działającą przy GOK w Modliborzycach, odsłonięcia tablic dokonali: wójt gminy Witold Kowalik i por. Stanisław Tomasiak - prezes Koła ŚZŻAK w Janowie Lub. Tablice poświęcił ks. kanonik Czesław Bednarz. W hołdzie poległym, obok płonących zniczy, delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Młodzież szkolna zapaliła znicze i złożyła wiaty na grobach żołnierzy poległych w II wojnie światowej spoczywających na miejscowym cmentarzu.

Kolejnym elementem uroczystości był referat przygotowany  i odczytany przez prof. dr hab. Janinę Marciak-Kozłowską – członka komisji ds. Historii, Wydawnictwa Pamięci Narodowej Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Pani Profesor przypomniała genezę konfliktu zbrojnego, nazwanego przez historię II wojną światową, jego przebieg i konsekwencje. Szczególną uwagę zwróciła na temat prawdy historycznej, wizerunku wojny pełnego przekłamań i niedomówień.  O wielu zdarzeniach z okresu wojny w podręcznikach szkolnych i akademickich zawarte informacje są niepełne. Poznajmy i mówmy prawdę o tak ważnej dla Polski dacie - 17 września, kiedy Sowieci zadali nam cios w plecy realizując pakt z 23 sierpnia 1939 roku, który można określić mianem „IV rozbioru Polski”. Nie zapominajmy o zbrodniach popełnionych w Katyniu, o nieudzielaniu pomocy warszawskim powstańcom w 1944 roku przez Armię Czerwoną, która stała na drugim brzegu Wisły, jak i wielu innych wydarzeniach. Jest to dziedzictwo PRL z jego przekłamaniami, cenzurą, przemilczaniem niewygodnych tematów, napiętnowaniem i prześladowaniami bohaterów i wielu niewinnych osób. Takie działania odcisnęły swoje piętno na współczesnej świadomości narodowej Polaków i na ich wiedzy o własnej historii. Pani Profesor zaapelowała do osób odpowiedzialnych za szkolną edukację, aby uczyły młodzież niezakłamanej historii, a otrzymany dar wolności wykorzystywały dla dobra ojczyzny. Apel swój skierowała również do młodzieży aby dbała o naszą historię. My o niej pamiętamy – powiedziała  prof. Janina Marciak-Kozłowska, ale Wy musicie pamiętać, jak już nas nie będzie, żeby historia nie została przekłamana. Żebyśmy - z godnie podniesioną głową mogli mówić, że jesteśmy ofiarami, a nie agresorami.

Pamięci tych, którzy zginęli podczas wojny, w dalszej części uroczystości poświęcony był montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Modliborzycach. Młodzież recytowała wiersze, śpiewała partyzanckie pieśni oraz przybliżyła nam historię żołnierzy polskich wziętych do niewoli po bitwie stoczonej pod Tomaszowem Lub:  Zaprezentowany przez młodzież występ był nie tylko hołdem złożonym bojownikom walczącym o wyzwolenie spod okupacji, ale także żywą lekcją historii. Z pewnością nie ostatnią, bo w naszej gminie jest  jeszcze kilka miejsc, gdzie warto i trzeba takie spotkania, lekcje i uroczystości organizować. Są groby powstańców styczniowych i żołnierzy II wojny światowej na miejscowym cmentarzu, jest obelisk poświęcony pamięci mieszkańców pacyfikacji w 1942 roku we wsi Kalenne, jest także w Wierzchowiskach Drugich pomnik marszałka Piłsudskiego upamiętniający obecność Naczelnego Wodza w tej miejscowości. Organizatorzy tej uroczystości wskazali dobry kierunek budowania świadomości historycznej młodego pokolenia mieszkańców naszej gminy i - należy to z podziwem powiedzieć - poprzeczkę ustawili bardzo wysoko.

Urszula Bzdyra

1.JPG 11.JPG

Pełna fotorelacja z uroczystości znajduję się tutaj.

wstecz do góry
Zamieściła: Irena Kędzierska 2009-10-29 10:39:42
Zmodyfikowała: Irena Błojda 2011-07-23 09:37:49
Ilość wyświetleń: 3137
© 2009 Urząd Gminy Modliborzyce
Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, tel.: 015 8715 079, fax: 015 8717 102, e-mail: sekretariat@modliborzyce.pl